• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma hızlı okuma konusuyla ilgili 25 yıldır yapılan beyinle bağdaşan çalışmalara dayanır. Aynı zamanda Tüm Beyinle Hızlı Okuma Sistemi olarak bilinen ve daha hızlı okumanızı sağlayan bir tekniktir. Hızlı Okuma, okuma hızını 3-4 kat artırmayı ve okuduğunuzu çok daha iyi anlamayı sağlayan bir yöntemdir. Kalıcı olarak öğrenmeyi ve konsantrasyonu düzenlemekte son derece önemli katkısı olan hızlı okuma yöntemleri ayrıca kişilere düzenli okuma alışkanlığı da kazandırır. İnsanlar okuma konusunda mevcut kapasitesinin tamamını kullanamamaktadır. Bilim alanındaki gelişmeler, öğretim sırasında okunması gereken belgelerin her geçen gün biraz daha artması karşısında insanlar çaresiz kalmakta; zaman konusunda sıkıntı çekmektedir. Hızlı Okuma Eğitimi Kurs P

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma

İnsanlar okuma esnasında, gözler yazının üzerinde soldan sağa doğru sıçramalar yapar ; belirli aralıklarda duraklar; bu duraklamalar sırasında, aynı bir fotoğraf makinesi benzer biçimde gördüğü kelimelerin resmini çekip beyne gönderir; beyinde daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır. Okunan kelimeleri ve sözcükleri anlamlandırıp, çözümlendirmeye çalışır. Bütün bunlar zaman kaybettirici unsurlardır. Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri almamış bir insan, kelime kelime okur, içten seslendirir, gözü metin üzerinde yavaş kayar ve uzun duraklamalar yapar. Göz yavaş çalışır ama beyin çok hızlı çalışır. Gözün hızı ile zihnin okuma merkezinin hızı arasındaki ahenksizlik anlama dağınıklığına ve yine tekrar başa dönmemize sebep olur. Hatta okuma hızımızı nefes alış veriş hızımız bile etkilemektedir. “Bir an için kendimizi bir otomobilin direksiyonunda fa