• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Antalya Hızlı Okuma Eğitimi

Antalya Hızlı Okuma Eğitimi
Hızlı Okuma

Kim hızlı okumak istemez ki? Türkiye’de okuma hızı ortalaması dakikada 160-220 kelime aralığındadır. Oysa insan beyninin ve gözümüzü koordineli bir şekilde, yüksek bir anlama oranıyla, dakikada 1000 kelimeden daha fazla okuyabilme potansiyeli vardır. Haiz olduğumuz bu yüksek okuma hızı kapasitesine yetişebilmek için şüphesiz bazı özel teknikleri bilmek ve öğrenmek gerekir. Yüksek bir okuma hızına ulaşan bir fert öğrenciyse, daha iyi notlar almanın, iş dünyasındaysa kariyerinde hızla yükselmenin tüm avantajlarını elinde meblağ.

 

400 sayfalık bir kitapta yaklaşık 100.000 kelime bulunur. Yavaş okuyan bir okuyucu, bir saatte ortalama 7.000 kelime okuyabilir. Bu da kitabı 15-16 saatte bitireceği anlamına gelir. Anlayarak hızlı okuma tekniklerini uygulayan bir birey aynı sürede 2 ya da 3 kitap bitirebilir ve yavaş okuyan kişiden daha çok şey anlar.

Üniversite sınavlarına  hazırlanan bir öğrenci, normal şartlarda 160 soruyu 160 dakikada yetiştirmekte zorlandığı halde, anlayarak hızlı okuma teknikleri sayesinde 45-60 dakikada tüm soruları bitirebilir.

Anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenen bir okuyucu, hızlı okuyarak zihinsel gezintileri asgariye indirmiş olur. Böylece  konsantrasyon artar ve bilgi kaydı daha berrak olur. Fikir, algılama, değerlendirme kavramı ve karar hızı artar. Anlayarak hızlı okuma tekniklerini bilen bir okuyucu, okuma işini monotonluktan çıkarır; zevkli ve keyifli bir hale getirir. Daha kısa sürede daha çok öğrenme fırsatı bulmuş olur.


Antalya Hızlı Okuma Eğitimi


TEOG, YGS, LYS, KPSS, ALES 'ye hazırlanan öğrencilerin sınav sorularını yetiştiremediklerini, özellikle uzun soruları çözmekten sıkıldıkları, çözmek istemedikleri yönünde sık sık yakınmalarını duymuşunuzdur.


“ Sınavlarda 15dk - 45dk süre Kazanacaksınız!"


Antalya Hızlı Okuma Eğitiminin Amacı


    Yavaş okumak alışkanlığı okumayı öğrendiğimizden beri ve eğitim sistemin getirdiği öğrenme yöntemin  geliştirmeden ve sorgulamadan uygulamaların ve alışkanlıklarımızın sonucudur. Antalya Hızlı Okuma eğitimde yavaş okumaya sebep olan kabuğun çatlatılması ve şuuraltı öğrenme tekniklerinden yararlanarak rahat uygulayabilir düzeye çıkartmayı amaçlamaktadır.


    Katılımcının düşünme algılama, kavrama, değerlendirme ve karar verme hızını arttırarak öğrenme performansını geliştirmektir.


     TEOG, YGS, LYS, KPSS, ALES ‘de sınavı ortalama 30 dakika daha erken bitirerek, zorlandığı sorular için daha çok zaman ayırabilecektir.


    Normalde soruları çözmek için 1 dakika verilmektedir. Antalya Hızlı Okuma Eğitimi bitiren hepimiz kendisine verilen süreden   %25 - %15 daha çabuk ve hızlı bitirir ve bu paralelde net sayılarında %10-%25 artış doğar.


    Normalde bir kişinin okuma hızı 100 kelime ile 250 kelime arasındadır. Buradan yola çıkarsak minimum 450 kelime ile 1000 kelime içinde bir artış olacaktır.


    Konsantrasyon ve motivasyon eksikliği, ders çalışamama, çalışırken sıkılma benzer biçimde sorunları minimum düzeyde yaşar.


    Öğrencinin özgüveni gelişecek ve imtihan baskısından kurtulacaktır.


Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi Ne kazandırmaktadır.


    Sınavlarda 25-45dk süre kazanacaksınız.


    Okuma hızınız minimum 2-3 kat artacak.


    Yeni edindiğiniz okuma hızınızda anlama becerisi edineceksiniz.


    Dikkat ve konsantrasyonunuz artacak.


    Kısa sürede daha çok bilgi edineceksiniz.


    Süre kazanacaksınız.


    Metinleri daha iyi anlayarak okuyacaksınız.


    Zihninizi kullanma enerjisiniz artacak.


    İhtiyaç duyduğunuz bilgiyi çabuk ve etkili şekilde edinme becerisi kazanacaksınız.


    Lüzumsuz bilgilerle zaman kaybetmeyip gerekli olan mevzuya yönelmeyi öğreneceksiniz.


Antalya Hızlı Okuma Eğitimine Katılmak İçin 10 Niçin


    Kendinize Olan Güveniz Gelişecek Okuma, anlama, hafızada tutma ve anımsama mevzularında maksimum performansa ulaşmak kendinize olan güveni de artırarak başarılarınızın artmasını elde edecektir.

    Okuma Hızınız 3 kat artacak eğitim, daha azca zamanda daha fazla bilgiyi işleme olanak sağlamış olduğundan dolayı, okuma için harcadığınız vakti önemli ölçüde kısaltacak yada aynı sürede çok daha fazla bilgiye haiz olma imkanı sağlayacaktır.

    Dikkatiniz gelişecek, çalışma ve test çözme süresi içinde odaklanma ve dikkatiniz onlarca kere dağılır. Hatta bunu çoğunlukla fark etmezsiniz bile. Bu çalışma sonucunda daha uzun süre devam ettirebilir ve rahat sıkılmazsınız.

    Hızlı karar verme becerisini gelişecek beyninizi daha etkili kullanır ve zekanızın parladığını hissedersiniz.

    Kendinize daha çok süre ayıracaksınız Zihinsel potansiyelinizi maksimum seviyede kullanmanızı sağlayan program, yapmayı isteyip de boş vaktiniz olmadığı için yapamadığınız diğer işler için zaman bulmanızı da sağlayacaktır.

    Soru daha hızlı algılayacaksınız çok defa okumak yetmez, hızlı algılamak ve anlamak gerekir. Düşünme, idrak etme, Değerlendirme, Kavrama ve Karar Verme hızınız artar. Bu vesileyle hızlı idrak etmek ve anımsamak mevzusunda daha donanımlı olmuş olursunuz.

    Sıkılmadan ve İstekle Çalışacaksınız Okuma işlevini monotonluktan çıkartarak, zevkli ve keyifli hale getirirsiniz. Sınavda zamanın yetmemesi benzer biçimde problemleriniz olmaz. Sınavlarda ortalama 30-45 dakika daha erken bitirir ve zorlandığınız sorular için daha fazla süre bulursunuz.

    Sınav Stresiniz minimum düzeye düşecek kaygı belirli bir oranda motive etse de çok kez kontrol dışı engelleriyle performansı düşürmektedir. Özgüvenin gelişmesiyle beraber endişenizi de daha rahat kontrol edebilir hale gelirsiniz.

    Bakarkörlükten doğan soru kayıplarını asgari düzeye İndirgeyeceksiniz. Bazı soruları bildiğiniz biçimde sınav ortamında bakarkörlük moduna girer sonrasında da bu hatayı nasıl meydana getirdiğinizi anlamayabilirsiniz. Bu vaziyet bilgi eksikliğinden ziyade bakarkörlükten kaynaklanır.

    Aynı süre içinde daha çok çalışıp daha fazla soru çözeceksiniz sınav öncesi daha fazla soru çözerek hazırlanmış olur önemli bir avantaj elde edersiniz.


Antalya Hızlı Okuma Eğitimine Kimler Yararlanmalı?


Almış olduğunuz tek bir nefes. Onun ne kadar değerli bulunduğunu düşündünüz mü hiç? Dünyadaki tüm kaynakları, tüm zenginlikleri bir araya getirseniz o aldığınız tek bir nefeslik zamanı geri getiremezsiniz. Şimdi sorun kendinize; onu nelere harcıyorsunuz? Bu eğitimden ; "hiçbir güçle satın alamayacağımız vaktimizi sanki bedavaymış ve hiç bitmeyecekmiş şeklinde harcamak niçin??" diye soran ve data çağının hızına yetişerek, daha kısa sürede daha çok bilgiye ulaşmak isteyen herkes faydalanabilir.

Kişisel Gelişimde Anlayarak Hızlı Okuma

 
    Daha hızlı kavramak

    Daha kısa sürede daha çok bilgi edinmek

    Okuma alışkanlığı kazanmak

    Zihninizi geliştirmek

    Lüzumlu olan bilgiye en basit yoldan ulaşmak

    Bilgi çağının hızına yetişmek

    Sürenizi daha etkili kullanmak


Eğitimde Anlayarak Hızlı Okuma


    Ders çalışma süresini azaltarak zamandan kazanmak

    Detayları daha hızlı idraklamak

    Okuma alışkanlığı kazanmak

    İmtihan esnasında süreyi iyi kullanmak

   Gerekli bilgiye daha hızlı ulaşmak


Antalya Hızlı Okuma Eğitimi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 

    24 Saatlik bir eğitim kafi olur mu? Öğrenmenin amacı uygulayabilmektir.

Uygulayabildiklerinizi sürdürebilmeniz içinse alışkanlık kazanmanız gerekir.  24 saatte öğrenmeyi hızlandıracak şuuraltının gücü ve enerjisi kullanılmaktadır. Bu süre içinde okuma hızınız 2.5 - 3 kat artmış olacak ve öğrendiğiniz detayları uygulayabilir düzeye geleceksiniz.


    Öğrendiklerimi unutabilir miyim?

Öğrenilmiş olan bilgiler kullanıldıkça unutulmaz. Başlangıçta isteksiz ve eski alışkanlıkların baskısı altında olsanız da bir süre kullanmayı sürdürmeniz halinde. Unutmanız söz mevzusu değildir. Okuma yazmayı öğrenip bir zaman okuduktan daha sonra nasıl ki okuma yazmayı unutmuyorsunuz onun benzer biçimde hızlı okumayı da unutmazsınız. Alışkanlık düzeyinde kullanabilmeniz için 8-9 hafta süresince her gün 30-45 dakika kadar ergonomik yapmayı sürdürmeniz gerekir.


    Başka kurumlarda verilen eğitimlerden bir farkı var mı?

Eğitim veren kurumlar ve eğitimciler arasında hızlı okuma eğitimlerinin belirlenmiş bir müfredatı ve eğitim kalitesi standart değildir. Şu nedenle eğitimi alacağınız kurumu sağlıklı bir halde araştırmanız, elde edeceğiniz başarı ve verimde büyük rol oynar.


    Hangi yaş grubundakiler daha çabuk öğrenir?

İlkokul 4 sınıfa giden öğrencilerden itibaren hızlı okuma eğitimlerine katılmalıdır. 4 sınıftan önceki grup çok riskli gruptur çünkü okuma olgusu yeteri kadar öğrencilerin kafasında oturmadığından farklı sıkıntılar yaşamaktadırlar. Kısacası 10 yaşından üstünde olan herkes anlayarak hızlı okuma eğitimine katılabilir. 


    Her şey çabuk okunması mümkün mu?

Her yazı kendi grubu içinde hızlı okunabilir. Bir ihtimal her metini aynı hızda okunmaz denilebilir. Önemli olan metinin  hızlı okumak değil mesajları hızlı idraklamak. Yazınsal bir metinle günlük  gazete içinde düzgüsel olarak bir hız farkı olacaktır yalnız her halükarda kendi kategorisinde klasik okumaya kıyasla hızlı okunacaktır.


    Hızlı okuyup da anlayamama durumum olur mu?

Klasik okumada anlama odaklı bir hız ilişkisi kurulur. Anlayarak Hızlı okuma tekniklerinde hız odaklı bir anlama ilişkisi kurulur. Bu durumda anlama başlangıçta istenilen düzeyde olmasa da uygulanacak yöntemlerle daha hızlı anlaşılabilir düzeye çıkartılabilir. Esasen hızlı okumaktan anlaşılması ihtiyaç duyulan hızlı anlamaktır.


    Okuma hızını frenleyen en yaygın problemler nedir?

Sözcük sözcük okuma alışkanlığı Sık sık geri dönerek anladığından kararlı olmak için meydana getirilen yanlış tutumlar Daha hızlı okursa anlayamayacağı inancı ruhsal nedenler ve Dikkat Eksikliği Okurken içten seslendirerek yada dudak kıpırdatarak okumak detayda oyalanmak, gereksiz bölgelere takılarak ana mesajları kaçırmak


Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

Hızlı Okuma eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :


Antalya Hızlı Okuma Eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


İzmir Hızlı Okuma Eğitimi
için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Eğitimi için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz

Denizli Hızlı Okuma Eğitimi 0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.Muğla Hızlı Okuma Eğitimi 0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - - - -
Antalya Hızlı Okuma Eğitimi başlıklı 2481 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın