• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Nelerdir

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Nelerdir
Hızlı Okuma

Okumak ancak okunanların anlaşılabilmesiyle faydalı. Ne kadar hızlı ve çabuk okuduğunuzda çok okuduğunuzun ne kadarını anlayabildiğiniz çok daha önemli. Çünkü istek ve ihtiyaçlarınızı karşılamayan bir okuma harflerin, kelimelerin üzerinde göz gezdirmekten öteye geçemez.

Yazının bulunuşundan bu yana belki de günümüzdeki  kadar yoğun okuma ihtiyacı hiçbir zaman olmadı. Yenilikçi teknolojiler bilginin üretiminden çok daha hızlı ve basitce yayılabilmesine, paylaşılabilmesine imkan sağlıyor. 


Gerek  günlük yaşamımızda, gerekse iş yaşamımızda  çok daha fazla belge ve bilginin okunması algılanması  gerekliliği zamanın bütün bu okumalar için yetmemesine neden oluyor. Durum böyle olunca hem okuma hızının hem de okunanların çok daha hızlı bir şekilde özümsenmesi anlaşılması da büyük önem taşımakta.

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Anlayarak hızlı okuma teknikleri, artık bir ayrıcalıktan çıkıp ihtiyaç halini alan, çok daha kısa zamanda çok daha fazla ve anlayarak okuma, hemen hepimizin ihtiyacı. Hem yaşam kalitemizin daha üst seviyeye ulaşabilmesi hem de eğitim hayatında, iş hayatında daha başarılı olabilmenin de yolu anlayarak okuma teknikleri kullanmamızı zorunlu hale getiriyor. Peki anlayarak hızlı okuma teknikleri nelerdir, bu yazımızda bu soruyu cevaplarını edindik.

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri


Anlayarak hızlı okuma teknikleri nelerdir, nasıl anlayarak hızlı okuyabiliriz sorularına cevap arıyorsanız, hızlı ve aynı zamanda anlayarak okuma gereksiniminizin farkında olduğunuzu söyleyebilmek mümkün. Okumak için her zamanki ayırdığınız  vaktinin çok daha azıyla, çok daha iyi anlayabildiğiniz çok daha fazla sayfa okuyabilmeyi ve anlayabilmeyi kim istemez. Hepimizin aslında şimdiki okuma hızımızın kat be kat fazlasını okuyabileceğimizi ve her zamankinden çok daha iyi anlayabileceğimizi biliyor muydunuz? Yalnızca üstün yeteneklilerin bunu başarabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İşin sırrı, okuma yaparken anlayarak okuma teknikleri kullanabilmekte.


Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Nelerdir?


Mevcut eğitim sistemimiz Anlayarak  hızlı okuma tekniklerinden ziyade, okumayı anlama teknikleri üzerinde çok daha fazla duruyor. Dolayısıyla okuduğunu algılamak  için gerekirse defalarca okuma yapmak, özellikle sınavlarda soruları bir daha bir daha okumanın gerektiğinden hepimiz haberdarız.

Fakat burada unutulan bir nokta var. Gerçekten anlayarak okuyabilmek için okuma hızımızın yavaşlığı nedeniyle okuduklarımıza gereken dikkati gösterebiliyor muyuz? Bu sorunun cevabını hemen ‘hayır’ olarak cevaplayabiliriz. Çünkü yavaş okuma okuduklarımızın algılayabilmesinin önündeki en büyük handikaplardan sadece biri. Bu sebeple anlayarak hızlı okuma ve öğrenme teknikleri hemen her öğrencinin sahip olması gereken becerilerden biri olmalı.

· Okuduklarımızı daha çabuk, hızlı  ve daha basit  algılayabilmek için yavaş okuma alışkanlıklarını bir kenara bırakmalıyız


Okumanın hızını düşüren etkenlerin büyük çoğunluğu yanlış okuma alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Yavaş ya da heceleyerek okuma bu yanlışların belki de en önemlilerinden.

Olması gerekenden çok yavaş konuşan biriyle konuştuğumuzu düşünelim. Bu konuşanı ne kadar uzun süre dinleyebilir ve konuştuklarının ne kadarını anlayabiliriz? Yavaş okurken de durum buna benzer. Okumadan çok daha hızlı işlem yapan zihnimizin, yavaş okuma nedeniyle bir süre sonra dikkati hep başka alanlarda olacaktır. Okuduklarımızdan bir şey anlayamamanın da ana nedeni aslında çok yavaş okuyor oluşumuz yatıyor olabilir.

Okuma yaparken bir kelimeye odaklanmak ve her yeni kelimede gözün tekrar yeni kelimeye odaklanmasıyla yapılan okumalar da tıpkı hecelemek gibidir. 

Okumaya yeni geçen ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin önce heceledikleri ve daha sonra akıcı okumaya kavuştukları düşünüldüğünde, heceden kelimeye geçildiğini ve bununla kalındığı görülmekte halbuki bu beceri ilerletilebilirse kelimeden çok söz öbeklerine ve cümlelere varan gelişmiş bir okuma alanı görülebiliyor.

· Tek Bir Kelimeye Değil, Bütünü Görebilmek Önemli.


Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Anlayarak hızlı okuma teknikleri nelerdir, denince öncelikle hızlı bir okuma ve aynı hızda anlayabilmenin gerçekleşmesi asıl olan hedeftir. Her iki durum da birbiri den bağımsız olarak düşünülemez. O sebeple  gözün görme alanının çok daha  genişletilmesi uygulamalarıyla, yalnızca kelimeler değil, kelime grupları, cümleler ve hatta paragraflar da okuma ve görme alanının içine girebilir. Çünkü zihnimiz bunların çok daha fazlasını algılandıracak hıza sahiptir.

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri; taramalı okuma, Kelime grupları halinde okuma, Blok okuma, sütun okuma gibi tekniklerle gözün görme ve anlamlı iletileri beyne ulaştırması hızlanacak ve okuma hızı da haliyle artacaktır.

· Okuma Yaparken Nelere Dikkat Edeceğimizi Bilmek Anlamlı Okumanın İlk Şartıdır


Çok hızlı okuyan ve okuduklarını çok daha çabuk anlayabilenlerin kullandığı tekniklerin başında, okuma yaparken metnin tamamı yerine ihtiyacını hissettiği bilgilere yoğunlaşmaları geliyor. Göz gezdirme, önemli  ifadeleri ve yazının temel düşüncesini  bulmayı amaçlayan nitelikli okuma olarak adlandırdığımız bu okuma yöntemiyle çok daha kısa sürede çok daha fazla metni okuyabilirsiniz.


Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Nelerdir?


Göz devinimlerimiz: daha hızlı  ve çabuk okumak, etkin bir okuyucu olabilmek için gözlerimizle aklımızı beraber çalıştırmaya alıştırmamız gerekiyor. Okuma esnasında, gözümüz satırlar üzerinde soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya (bazen aşağıdan yukarıya) göz sıçramaları ile ilerler. Okuma olayı, işte bu sıçramadaki duraklamalar (saplama) esnasında , yakalayabileceğimiz kelime kümesini anlayarak , gerçekleştirilir.


Bu nedenle hızlı ve usta bir okuyucu olabilmek için, göz sıçramalarını hızlandırmak, duraklama süresini kısaltmak, duraklama boyunca çok rakamda sözcük görebilmek (4-5sözcük) şu demek oluyor ki görme yelpazemizi genişletmemiz gerekiyor. Bu üç özelliği test etmek beynin işidir. Beynimizin  denetimi haricinde gerçekleşen sıçrama ve duraklamalardan görüş alanına girenleri algılamak olanaksızdır. Öyleyse aklımız devamlı emir veren, kontrol eden ve gönderilenleri anlayacak şekilde hazırlıkta ve işlerlikte olmalıdır.


Sapmalar: daha fazla sayıda kelime grubunu algılamak için; sözcük kelimelerinde gözün önce belli bir noktaya sapması, sonrasında bu saptığı noktanın sağından ve solundan mümkün olduğunca çok rakamda sözcüğü algılaması gerekir.


Kolon okuma: günümüzde metinler gittikçe daha dar kolonlar halinde basılmaktadır. Gazetelerde dergilerde ve önemli magazinlerde bu kolonlara daha sık rastlanmaktadır. Bu kolonlar, ortalama 5-7 santimetre den oluşan sıfatlardan kaynaklanmaktadır. Dar kolanlar önemli bir gidiş- gelişi mecbur kılan geniş satırlardan daha rahat gözden geçirilmektedir. Diğer yandan yukarıdan aşağıya doğru okuma dikkati daha çok uyarmaktadır. Dar kolonlar genellikle her satırda bir ya da iki sapmayı gerektirdiğinden, ritim mevzusunda önemli fayda sağlamaktadır.


Göz gezdirme: görme yelpazemiz genişledikçe, metnin tümünü dikkatli bir şekilde görme, düşünceleri yakalama hızına da ulaşırsınız.


Etkin okuyucu, yazının  özelliklerine göre hızını ayarlayabildiği şeklinde, her yazıyla  ilgili ihtiyaç ve amaçlarının  farkı olacağını kabul eder. Amacını belirledikten sonra metnin tümüne yönelik yaptığı "göz gezdirme" tekniği ile dikkatli bir okuma yapabilir.


Göz gezdirme ile çok yüksek hızlar elde edersiniz. Neye ve iyi mi göz gezdireceğimizi iyi belirlersek bu, hız kavrayışımızı düşürmez.


Göz gezdirme, bir metni okumaya başlamadan önce yapılan "göz atma" dan değişiktir. Göz dolaştırma de hedefimiz muayyen olduğu için daha dikkatli bir araştırma yaparız. Okunan metin çok basit ve okuyucunun bilmiş olduğu konuyu içeriyorsa göz gezdirme de ehil malumat edinilebilir.


Etkili bir göz dolaştırma davranışında; metin başlığı alt başlıkları, giriş ve ilk paragrafı, sonraki paragrafların ilk ve son cümleleri numaraları,  önemli harfle veya italik yazılmış  yerleri son paragraf ve varsa özeti okumalıdır.


Esnek okuma: okuma yöntemimizi ve hızımızı tayin okuma gayemiz ve metnin özellikleri önemli rol oynamaktadır. Müessir okumada okuyucu, her durumda uygun okuma tutumunu alabilmelidir. Uygun okuma tutumunu alabilmek, elastiki okumayı gerektirir.


Şayet günlük yaşamda karşımızı çıkan yeni bilgilerden gereğince ve müsait bir şekilde yararlanmasını bilmezsek, bir çok şeyi kaçırır, önemli bilgileri edinemeyiz . Ek olarak daha az vakit ayırarak yapacağımız okumayı, hem daha fazla zaman harcayarak yapar, bununla beraber okuduğumuz metinden yeterince doyum alamayız. Oysa okuma hızını ve yöntemini, okuma amacına ve metnin özelliklerine bakılırsa ayarlayabilen, şu demek oluyor ki "Esnek okuma" yapabilen bir okuyucu en yakın zamanda, en çok bilgiyi alabilir.


Her gün karşılaşmış olduğumuz yeni okuma durumlarını incelediğimizde, elastiki okumayı daha iyi anlayabiliriz. Okunacak şeyler değişik türde olduğu için , bunları okuma gayemiz da değişir. Farklı teknikler kullanırız. örneğin güne gazete okuyarak başardığınızı düşünelim. Sadece vakitınız sınırlı, derse yetişmek durumundasınız. O zaman ancak başlıklara bakar ilginizi çeken haberlere de şöyle göz atarsınız. Okula gittinizde, derse girmeden önce eğer mevzu anlatacak iseniz, bildiğiniz şeyleri eleyebilmek için göz gezdirirsiniz. Bildiklerinizi atlar yeni detayları okursunuz. öğleden sonra dostunuz size bir dergiyi verdi diyelim.

İlginç bir makale var mı diye dergiyi tararsınız. İlginizi çeken bir yazı bulduğunuzda, yeni bir bilgiye rastlamak için göz atarsınız. Akşam iyi bir film yahut program bulabilmek için gazetelerden programları tararsınız. Uçurumınki dersinizi hazırlama durumunda ise, metindeki herşeyi okumanız gerekmediği düşüncesinden hareketle kitabınızın o kısmına göz atar, elde etmek dilediğiniz bilgilere gore önemli başlık ve alt başlıkları belirlerseniz. Konusunu ana düşünce ve teferruatını araştırır, önemli kısımlar üzerinde daha çok vakit harcayarak, ayrıntılar üzerinde daha hızlı geçerek ya da atlayarak okumanızı sürdürürsünüz. Görmüş olduğunuz şeklinde, okuduğunuz bu çeşitli türden malzemelerin her birine nazaran okuma amacınız da farklı olacaktır. Yine malzemenin türüne göre yöntem ve hızınızı da değiştirmeniz gerekecektir. Eğer bunu müsait bir şekilde yapmayı başarırsanız elastiki bir okuyucusunuz anlamına gelir.


Esnek okuyucu, nasıl okuyacağına karar verirken, metinin türünü de dikkate alarak zaman zaman teknik değiştirebilir. Metin , açık bir üslupla yazılmış ve izlenmesi basit bir anlatımı olduğunda, hızlı bir okuma yapılabilir. Ancak metin açık bir üslupla yazılmamış, ifade kolayca özlemeye elverişli olmadığında daha yavaş ve dikkatli bir okuma yapılabilir. şayet böyle Esnek davranamazsak, gayemıza ulaşamadığımız benzer biçimde zamanımızı da boşa harcamış oluruz.


Esnek okuyucu, okuma yöntemini kararlaştırırken vakitını dikkate alır. örneğin bir metni ne kadar dikkatli okuması gerekirse gereksin, şayet ehil vakitı yoksa, ya bir kısmı okur, bir kısmına göz atar ya da baştan sona dikkatle göz gezdirir. Ayrıca, eğer o anda fiziksel bir rahatsızlığı var ise, genel düşünceyi anlamak için ancak göz atar. özetle elastiki okuyucu, durumuna göre hızlarını bilen ve uygulayan kişidir.


Kavrama ve sezme: görme, her sözcüğü anlamanız için yeterli değildir. Görme kabiliyeti, idrak etme, görme ve zihin yeteneklerinin bir sentezi cevabında ortaya çıkmaktadır. Bunun kararı, makalelı bir sözcüğü görür görmez tahmin ediliyor, taman olmadan profilini ve öteki özelliklerini tamamlıyor, böylece görüşünüzü test etmiş oluyorsunuz.


Okuma sürecinde, sözcükleri ancak görmek yeterli değildir. Hem de bir sözcüğü diğerinden ayırmak gerekir. Yazmada ise , dil bilgisi ve sözcükleri birleştirmede kullanılan bağlama kuralları etken olmaktadır. Kısacası okumak, soyut ve göze dayalı algılamalar üretmektir. Bu üretimi sözcüklerin doğru tarzı, sözcüklerin anlamları, tipleri, türleri ve yaptıkları belirlemektedir.


İyi bir okuyucu olmak, sizin etken okumanızı sağlayacak çeşitli teknikler uygulamanız gerekmektedir. şimdi yapacağınız alıştırmalarda, okurken noksan bırakılan sözcüğü izleyen sözcüklerden tahmin etmeye çalışın. Böylelikle algılama ve sezme yeteneğinizi ğeliştirebelersiniz.

 Buraya kadar yapılan açıklamaları özetlemek gerekirse:


1. Gözümüzle ve beyninizle okuyun.


2. Gözünüzle kelime gurupları görmeye çalışın 


3. Okurken metine konsantre olmaya çalışın. 


4. Her sözcüğü okumak yerine, aslolan anlamı veren sözcükler üzerinde durarak lüzumsuz kelimeler üzerinde durarak gereksiz kelimeleri atmaya çalışın.


5. Kendinizi hızlı okumaya zorlayın.


6. Kendinize okurken belli bir süre vererek, okumuş olduğunuzu o vakit içinde bitirmeye çalışın.


7. Fırsat buldukça farklı tipte yazıları okuyun. 


8. Gereksiz teferruat yerine ana düşünce için okuyunuz.


Anlayarak Hızlı Okuma Tekniklerini Herkes Öğrenip Kullanabilir mi?


Anlayarak hızlı okuma teknikleri nelerdir, sorusuna cevap aradığımız bu yazımızda değinmemiz gereken en önemli konulardan biri de bu tekniklerin internet üzerinde anlayarak hızlı okuma teknikleri pdf dosyalarının aratılması ve kendi kendine bir öğrenme yerine mutlaka bu alanda eğitim veren uzmanlardan destek alınmasıdır. Bu sebeple  anlayarak hızlı okuma kursu olarak veren danışmanlık merkezlerinden  destek alınması, ihtiyacınız olan hızlı ve anlayarak okuma becerisine kavuşma sürenizi ciddi oranda kısaltacaktır.

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu Nedir?


Anlayarak hızlı okuma teknikleri nelerdir, sorusuna en doğru cevapları uygulamalı olarak bulabileceğiniz, alanında uzmanlardan oluşan eğitmenler tarafından gerekli eğitim programlarıyla kursiyerlere hızlı ve anlayarak okuma tekniklerinin öğretildiği merkezlerdir.

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri merkezlerde grup ve bireysel olarak verilen eğitimler, mevcut durumunuzun tespitiyle başlayıp, anlayarak hızlı okuma becerinizi geliştirmeyi hedefler. Okumada yaptığınız yanlışların neler olduğunu, bu yanlışların düzeltilmesi için rehberlik hizmetlerinin de verildiği merkezler, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler ve çok daha fazla metni ve belgeyi çok kısa sürede okumak ve anlamak zorunda olan iş sektöründe çalışanlar, akademisyenler, öğretmenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.Hızlı Okuma eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :


Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz

Denizli Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi 0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Muğla Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi 0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - - - -
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Nelerdir başlıklı 4297 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın