• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma

İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Yaşamımızda OKUMA yalnız keyif değil, aynı zamanda da bir ihtiyaç, yükümlülük olmuştur. Bilgilerin hızla üretildiği çağımızda yalnız okuma değil, hızlı okuma gerekmektedir. Beynimizin umulandan daha büyük enerji potansiyelinden yararlanalım. Okuma hızınızı ve anlama ne kadar artıracağınız mevcut okuma hızınızla ve anlama hızınızla doğru orantılıdır. Diğer bir ifade ile şu anda bir dakikada 100-180 sözcük okuyorsanız alıştırmalar yardımıyla okuma hızınızı 500 ya da 600 kelimeye çıkarabilirsiniz. Düzenli bir uygulama ve çalışmanın sonucunda 8- 9 hafta gibi kısa bir zamanda 2-3 katına çıkacağı kesindir. Her cümleyi sözcüklere, hecelere ayırmak zihnin okuma işlemini karmaşa bir iş olarak algılamasını sağlar. Ayrıca hızlı okuma önünde duran en büyük engellerden birisi de, gözlerin çok geniş bir görme açısı olmasına k

Denizli Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Verimli ve etkili okumada önemli kavramlardan biri de çabukluktur. Bir kaynak ne kadar çabuk okunursa o kadar kolay anlaşılır, kavranır. Hızlı okuma sırasında idrak etme eğer olmazsa çabukluğun hiçbir kıymeti yoktur. Hızlı okuma eğitimi çabuklukla kavrama ve belleme arasında bir bağ kurmaya çalışır. Hızlı okuma dönemi okuma profilimizde yaratmaya çalıştığımız bir alışkanlıklar zincirinden ibarettir. Hızlı okuma tekniğini kullanarak okuma eyleminde bulunan kişi, dikkat ve konsantrasyonunu yükseltmekle beraber, idrak etme kabiliyetini arttırır. Anlayarak Hızlı okuma teknikleri mantığı zihni sadece okuma eylemi ile meşgul etmekten geçer. Beyin çok hızlı düşünen harikulade bir organımızdır ve gözün ileteceği bilgiyi beklemek istemez. Göz doğru kullanıldığında beyin bilgileri kavramakta kuvvetlik çekmeyecektir. Beyin yaramaz bir çocuk şeklinde devamlı meşgul olacak şeyler arayacak ve etraftaki değişimleri ayrım edecektir. Halbuki okuma eyleminde bulunurke

Anlayarak Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Bilgiyi başkalarından 3 kat daha hızlı elde edin... 500 sayfalık bir kitapta, yaklaşık 135.000 kelime bulunur. Bir insanın normal okuma hızı ise, yaklaşık 100- 150 kelime / dakika'dır. Böyle bir kitap, normalde; 15-16 saatte okunur. Eğer okuma ve anlama hızınızı bir şekilde 600-800 kelime / dakika'ya çıkartabilirseniz, 250 sayfalık bir kitabı bir saatte anlayarak bitirebilirsiniz. Bu olağanüstü hızı kazandıracak Bilimsel Metod, Anlayarak Hızlı Okuma adıyla anılır. Okumak, bilmenin ve öğrenmenin anahtarıdır. Bilgi sarayına ancak okumak ile girilebilir. Çünkü insan bilgilerinin %85′den fazlasını okuyarak elde eder. Zaman ise insanın en kıymetli sermayesidir. Okuma ve anlama hızımızın yavaş olmasının bir başka sebebi ise yazıda baktığımız alandır. Her kelimeye tek tek baktığımız taktirde her satır için

Anlayarak Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı okuma bireylerin hızlı, çabukluk, algılama, kavrama ve belleme yeteneklerini geliştirerek, klasik okuma tarzının yerine geçen tamamen bilimseli, etkili ve verimli bir okuma tarzıdır. Bireylerin okuma hızını 2-4 kat artırmayı hedefleyen, daha kısa zaman da daha çok şey okuyabilmek, daha iyi algılama ve kavrayabilmek hedefiyle yapılan bir okuma tekniğidir. Anlayarak hızlı okuma teknikleri, vaktimizi okuma ve kavrama açısından çok iyi bir halde değerlendirebileceğimiz bir metot olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük hayatımız da karşımıza okumamız ve kavramamız gereken bir çok yazı metinleri çıkıyor. Bu metinleri okumak ve algılamak ve bu sayede zamandan kazanmak anlayarak hızlı okuma teknikleri ile olası hale gelmektedir. Bütün hayatı sınavlar ile geçen ve girmiş oldukları tüm sınavlarda kendisi benzer biçimde rakipleri ile yüz yüze gelen öğrenciler için zaman en değerli o

Hızlı Okuma Eğitimi İzmir Alsancak

Hızlı Okuma

Okuma becerisi küçük yaşlarda kazanılır. Anlayarak Hızlı okuma ise bu becerilerin aksine, olması gerektiği kadar değil olması gerekenin çok üstünde olmalıdır. Hızlı Okuma Eğitimi için en iyi başlangıç noktası kötü okuma alışkanlıklarını terk etmektir. Ayrıca göz ile beyin arasındaki sinirler göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25 - 27 kat daha çabuk ve hızlıdır. Hızlı okuma Eğitimi ile okumayı göz ile beyin arasındaki çalışma haline getirebilirsiniz. Hızlı okuma eğitimleri hızlı metin okuma, okuduğunu kolayca ve zahmetsizce anlayıp depolayabilme ve depoladıklarını etken bir biçimde vakti bereketli ve etken kullanarak yapmamızı elde eden bireysel açınma eğitimlerinden biridir. Yaşamış olduğumuz teknoloji günümüz çağının getirisi olan adeta bir çığ gibi büyüyen günbegün artan bilgiler, bu bilgilerin sürekli güncellenmesi zamanı kıymetli ve sınırlı kılmaktadır. Hızlı okuma eği

İzmir Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Okumak, bilmenin ve öğrenmenin en basit ve etkin yoludur. Çünkü insan bilgilerinin %85'den fazlasını okuyarak kazanır. Vakit ise insanın en önemli sermaye kaynağıdır. Bu sermayeyi lüzumsuz harcamak hatta yok etmek önemli bir kayıptır. Mesela: 250 sayfalık bir kitapta, yaklaşık 75.000 kelime bulunur. Bir adamın normal okuma hızı yaklaşık dakikada 150 sözcüktür. Hızlı okuma tekniklerinden haberdar olmayan bir insan bu kitabı 15 saatte okur. Şayet hızlı okuma teknikleriyle okuma hızını çok değil, 1000 kelimeye çıkarabilse, bu kitabı 2,5 saatte anlayarak okuma şansı elde edebilir. Sadece bir kitapta lüzumsuz harcanan 12,5 saat! Okumamız gerek çok sayı da kitap olduğunu düşünürsek her kitap aynı zaman bu zarara diğer okunan kitaplardaki kayıpları da eklersek karşımıza ne çıkar siz düşünün. Bu zarardan kurtulmanın yolu, hızlı okuma tekniklerini öğrene

Hızlı Okuma Kursu Antalya

Hızlı Okuma

“Hızlı okuma kursu” konusuyla alakalı 25 yıldır meydana getirilen beyinle bağdaşan çalışmalara dayanır. Hem de tüm beyinle hızlı okuma sistemi olarak bilinen ve daha hızlı okumanızı sağlayan bir tekniktir. Hızlı okuma teknikleri; bilim adamları ve eğitim uzmanları tarafından çok rakamda antrenman ve uygulama olarak düzenlenmiş spesifik tekniklerden oluşturan özel bir uygulamadır. Hızlı okuma teknikleri, yavaş okuma becerinizi gelişmeyi garantiliyor. Hızlı okuma kursundan sonrasında okuma becerisini geliştirdikten sonra arzu ettiğiniz bilgiyi kolayca elde edecek ve maddi ve manevi anlamda sıkıntı veren yanlışlardan kurtulabileceksiniz. Mesela: aniden hayatınızı değiştirebileceğiniz kitapları okumaya vakit bulacaksınız. Uzmanlar; hızlı okuma ile çok

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15