• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Denizli

Hızlı Okuma

Anlayarak hızlı okumanın bir ihtiyaç olduğu, toplumumuz tarafınca gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Bu gerçeğin tespitindeki en önemli paylardan biri kurslarımıza olan talebin artmasıdır. Bir öteki ise bu alandaki kitapların daha çok görünür ve alınır duruma gelmesidir. Artık sınavlarda malumat kadar okuduğunu algılama hızı da ölçülüyor. Bunun da hızlı okumaya olan taleplerin artmasında önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bir oldukça insan başlangıçta bu alana tereddütle yaklaşmış ve çağdaş dünyanın bu yeni buluşuna dudak bükmüştür. Fakat siz dilediğiniz kadar yeniliklere sırtınızı dönün, bir müddet sonra o yenilikleri kabullenmek zorunda kalıyorsunuz. Sonrasında da bunun çağımızın temel gereksinimlerinden biri bulunduğunu insanlara anlatmaya başlıyorsunuz. Bilginin hızla arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Son 25 yılda ortaya çıkan yeni bilginin insanlık tarihinden bu yana ortaya çıkan bilgiden üç

Denizli Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Hızlı okuma nedir? Vakit darlığı ve okunması ihtiyaç duyulan makalelerin çokluğu, bilim adamlarını okuma-görme ve okuma-beyin ilişkilerini incelemeye yöneltmiş, neticede çok hızlı okuma teknikleri ortaya çıkmıştır. Birazcık daha açarsak, çok hızlı okuma; gözümüzü tembellikten kurtarıp hızlı ve çevik görmeye, görme alanını genişletmeye, okurken gözümüze belirli bir ritim kazandırmaya ve bütün bunlara bağlı olarak gözümüz ve beynimiz arasında çabukluk, kavrama, belleme unsurlarını geliştirip ahenkli hâle getirmeye yönelik, bir dizi teorik anlatım ile aynı okuma süresinde 10-15 misli yahut daha çok hızlı okuma ve anlama tekniğidir. Hızlı okuma tekniklerini kullanmak neden önemlidir? Okumak, bilmenin ve öğrenmenin anahtarıdır. çünkü insan bilgilerinin %80’den fazlasını okuyarak elde eder. Zaman ise adamın en önemli sermayesidir. Bu sermayeyi zayi etmek hatta öldürmek önemli bir cinayettir. Vakittin nasıl öldürüldüğünü size bir örnek ile

İzmir'Deki Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Günümüzde zamanın değeri o denli arttı ki, en kısa sürede en çok işi yapmak zorunluluğu hepimizin karşısına dikildi. Tıpkı kitapları, gazeteleri ve okunacak ne var ise hepsini en kısa sürede okumamız icap ettiği gibi… öyleyse gözlerimizin sözcükler üzerinde keyfince ve başıboş gezinmesini önlemek, onlara beyin gücümüzle büyük bir hız kazandırmak zorundayız. Okuma esnasında gözlerimiz etkili rol oynasa da özünde bedensel, zihinsel ve psikolojik bir bütünlük halinde bütün varlığımız kitap üzerinde yoğunlaşır. Duyu organlarının, aklın ve ruhun hep birlikte harekete geçtiği bir eylemdir okuma… Anlayarak hızlı okuma ve öğrenme okumanın bu çok boyutlu işlevi ekseninde düşünme ve zihninizi kullanma yollarını değiştirerek tahmin edemeyeceğiniz bir süratte okumanın yollarını gösteriyor. Hızlı okuma temel ilkeleri doğrultusun

İzmir Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Hayatımızın içinde okuma serüveni dönelim; okumayı 6 – 7 yaşında ilkokulda öğreniyoruz. Yapılan araştırmalarda öğrendiklerimizin %80-85‘i okuyarak elde ediyoruz. Diğer taraftan yaşamımızın kalan kısmında sadece okuyarak okuma hızımızın artacağını sanarak yaşamaya devam ediyoruz, ama hiç bir halde okuma hızımız artmıyor. İlköğretim da 80 – 120 kelime okurken şuan yaşımız kaç olursa olsun okuma hızımızda hiç bir değişme yok hatta gerileme var. Özellikle de öğrenciyseniz veya mesleğiniz okuma ile direkt ilgiliyse bu ve önümüzde önemli sınavlar var ise ve çok fazla rakibinizde var ise okuma hızınızı niçin bugüne dek çoğaltmak için hiçbir çaba göstermediniz. Kısacası bugüne kadar okumanın daha etkin hale getirmek için niçin çaba göstermediniz. Verimli ve etkili okuma için son olarak ne vakit kendinizi geliştirdiniz? şayet bu şekilde şuan kadar okumanızı geliştirmek için hiçbir şey yapmadıysanız, sizin öğrenme teknolojiniz, hala ilköğreti

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programı

Hızlı Okuma

Odaklanma, derse adapte olamamak, konsantrasyon, dikkat eksikliği, kitap okuyamamak, derse kendini verememek, odaklı ders çalışamamak, hedefe odaklanamamak, motive olamamak, sınavda zamanı yetiştirememek, imtihan sorularına kendini verememek vb… bu ve buna benzer sorunlar, öğrencilerin % 90'inin yaşadığı ciddi sorunlardır.. Türkiye’de 80’li senelerin başlangıcında verilmeye başlanan hızlı okuma, hayattaki şeklinde bir ivme kazanamamıştır. Unesco tarafınca meydana getirilen araştırmaya göre, Türkiye’de okuma alışkanlığı yok denecek kadar azca. Avrupa’da yüzde 21 olan kitap okuma oranı, Türkiye’de sadece on binde birdir. Hızlı okuma eğitmenliği ülkemizde ortalama okuma hızı dakikada 140-180 kelime olarak belirlenmiştir. Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programın amacı iştirakçilerin okuma hızlarını dakikada

Hızlı Okuma Teknikleri Sertifikası

Hızlı Okuma

Her yıl üretilen bilginin bundan önceki yıla oranla %30- 35 arttığını bu çapta bilginin kütüphanelerde saklanmasının katiyen bulunduğunu söylemiş oldu. Dünyanın en önemli kütüphanesi Amerika'de bulunan kurultay kütüphanesidir. Bu kütüphanede 128 milyondan fazla yazılı materyal mevcuttur. Dünyada üretilen bilgiyi kütüphanelerde saklamak gerekseydi her yıl 37000 kurultay kütüphanesi büyüklüğünde kütüphanenin yapılması gerekiyor. Bu düzeyde artan bilgiyi kovuşturmak takdir edersiniz ki olası değil. Hatta kendi alanınızla ilgili üretilen bilgiyi dahi takip etmeniz çok zor. Dünyada kendi alanımızda azılan kitapların türkçeye çevrilenleri dahi takip edilmesi okunması çok zor. İşte bu şartlar altında hızlı okumanın önemi ortadadır. Bizler SAYGIN coaching consulting olarak hızlı okuma eğitimleri veriyoruz. Peki bu eğitim bizlere ne katacak d

Antalya Hızlı Okuma Eğitmenliği

Hızlı Okuma

Okuma esnasında, göz yazının üzerinde soldan sağa doğru sıçramalar yaparak devam eder; her sözcük üzerinde duraklar. Bu duraklamalar esnasında, aynı bir dijital kamera benzer biçimde gördüğü kelimenin resmini çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri degizyazı eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır. Anlayarak hızlı okuma, çeşitli göz alıştırmaları yardımıyla, göz algılama potansiyelini ve duraklama esnasında gözün okuma alanını geliştirme temeline dayanmaktadır. Eğitim neticesinde, okuma ve anlama hızları %200-400 oranında yükselir. Katılımcıların dakikada yaklaşık 80 – 180 kelime olan okuma hızlarını 500 – 600 kelime ve daha yukarı çıkarabilmektir. Böylece, daha kısa zamanda daha fazla kitap okuma, gazeteleri ve iş raporlarını daha hızlı bitirme, ödevlerin daha hızlı yapılabilmesi, okul başarısının artması, sınavlarda ve sual çözümünde başarının yükselmesi hedeflenmiştir.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15