• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Kursları Muğla

Hızlı Okuma

Hızlı okumamız için ilk önce okuma yanlışlarımızı düzeltmemiz gerekiyor. 1- Gözlerimizle beynimizi birlikte çalışmaya alıştırmak 2- Bir metinde her sözcüğü okumak zorunda olmadığımıza inanmak 3- Her metinin ya da kitabın aynı değerde olmadığını kabul etmek. Yani bazılarının zor, bazılarının kolay olduğunu bilmek 4- Okuyacağınız her metin ve kitapta amaçlarınızın farklı olduğunu kabul etmek okuma hızınızı da buna göre ayarlamak gerektiğini bilmek. Göz, durduğu süreler içerisinde okur. Yavaş okuyucularda da, hızlı okuyucularda da okuma faaliyeti sırasında göz, belli bir miktarda duruş yapar. Hızlı okuma etkinliğinde öncelikli olarak gözlerin duruş noktaları sistematize edilir. Daha sonra, göz duruşu noktaları arasında seri göz hareketleri yoluyla geçiş istenir. İki göz duruşu arasında kullanılan hıza göz hızı, göz duruşu

Muğla Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Kursun Amacı; Okuma ve anlama hızınızı büyük oranda geliştirmek ve seviyenizi yükseltmek, çalışma hayatınız boyunca ya da günlük hayatınızda okumak zorunda kaldığınız dosya, rapor, gazete, dergi, kitap vb. gibi dökümanları daha kısa bir sürede okuyup bitirmenizi sağlayacaktır. bir Günde okumaya harcadığınız 1,5-2 saatlik zamanı 45-50 dakikaya indirebilme imkanı sağlayabilir, okumaya vakit bulamadığınız kitapları da okuyabilir, haftada 7-8 saat gibi büyük bir zaman kazanıp ailenize ve sosyal hayatınıza çok daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. Hızlı okuma kurslarında yavaş okuma alışkanlıklarını terketme teknikleri, gözü hızlı görmeye alıştırma ve ritmik görme, geniş alanı görme teknikleri, şekillerle okuma teknikleri olma üzere dört temel konuda eğitim veriliyor. Hızlı okumada okuma kesinlikle sessiz olarak yapılmakta ve hiçbir kelime okuma esnası

Hızlı Okuma Muğla

Hızlı Okuma

Kursun Amacı; Okuma ve anlama hızınızı büyük oranda geliştirmek ve seviyenizi yükseltmek, çalışma hayatınız boyunca ya da günlük hayatınızda okumak zorunda kaldığınız dosya, rapor, gazete, dergi, kitap vb. gibi dökümanları daha kısa bir sürede okuyup bitirmenizi sağlayacaktır. Hızlı Okuma bir günde okumaya harcadığınız 1,5-2 saatlik zamanı 45-50 dakikaya indirebilme imkanı sağlayabilir, okumaya vakit bulamadığınız kitapları da okuyabilir, haftada 7-8 saat gibi büyük bir zaman kazanıp ailenize ve sosyal hayatınıza çok daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. HIZLI OKUMA KURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR ? ÖĞRENCİLER; * Sınavda soruları çok daha hızlı okuyup çok daha iyi anlayabilirler. (Üniversite giriş

Muğla Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Hızlı okuma eğitimi, adından da anlaşıldığı gibi, normalden daha kısa sürede daha çok şey okuyabilmek, daha iyi anlamak amacıyla yapılan bir okuma tekniğidir. Hızlı okuma eğitimi yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise 1985′lerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Yaşadığımız yüzyıl bir bilgi çağıdır. Bilgi daha hızlı çoğalmakta, bizler ise dakikada 100 – kelime ila 150 kelime arasında okuyabilmekteyiz. Oysaki günümüzün bu okuma hızlarının insan oğluna yeterli olmamaktadır. Günlük gazeteler, e-postalar, kitaplar, ödevler, iş yazışmaları vb. dökümanların daha hızlı okunması yaşam kalitenizin artmasına olanak sağlayacaktır. Göz, durduğu süreler içerisinde okur. Yavaş okuyucularda da, hızlı okuyucularda da okuma faaliyeti sırasında göz, belli bir miktarda duruş yapar. Hızlı okuma etkinliğinde öncelikli olarak gözlerin duruş noktaları sistematize edili

Hızlı Okuma Kursu Denizli

Hızlı Okuma

Bilginin hızla çoğaldığı çağımızda hızlı okuma tekniklerini öğrenmek nerede ise mecburi bir hale gelmiştir. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ve kullanmak yazılı materyalleri hem daha hızlı okumanızı, bununla beraber daha çok anlamanızı sağlamaktadır. Her okumanın eleştiri noktası, okumadan önce okuyacağınız materyalden hangi detayları almak istediğinizi bilmekten geçer. Amacınız okuyacağınız dokümanın tartıştığı mevzunun sadece yapısını öğrenmekse, konuya yalnız bir göz gezdirmek yeter. Tartışılan konunun tüm bilgilerini algılamak istiyorsanız, bu defa bölüme bir göz gezdirmek yetmez, asla bir şeyi atlamadan tam lineer okuma yapmalısınız. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ister göz gezdirin, ister tam lineer okuma yapın, her türlü okumada size çok önemli bir süre kazandırmaktadır. Denizli Hızlı Okuma Kur

Hızlı Okuma Eğitimleri İzmir Alsancak

Hızlı Okuma

Gelişen dünyada bilgiye artık daha kolay ulaşılabiliyor. Günümüzde bilgiye kolay ulaşabiliyorken ve çok sayı da alternatif varken öğrenme, hatırlama hızının yavaş olması ve muhakeme becerisinin yeteri düzeyde olmaması günümüz insanının en büyük eksikliği. Eğitim hayatı içerisinde bulunan öğrenci arkadaşlarımızın bilgiyi ezber yapmadan elde etmeleri, akıl yürütme becerilerinin motor davranış haline gelmesi, dikkat ve odaklanamama sorununu yenmeleri, matematik ve yabancı dil kaygısını yenmeleri kişisel başarıları için elzem olmuştur. Sınavlarda özellikle sözel derslerin sorularında, Türkçe de paragraf sorularında yaşanılan sorunları aşmak sınav başarısının en önemli etkenlerinden olmuştur. İş dünyasında içerisinde ise gelişen ve yenilenen bilgileri, daha hızlı, daha detaylı edinip, gelişen koşullara göre değerlendirip yeni çıkarımlar elde etmek çalışma hayatının temel gere

Hızlı Okuma Eğitimi Denizli

Hızlı Okuma

Denizli Hızlı Okuma Eğitimi; Denizli’de Anlayarak hızlı okuma eğitimlerinin verildiği kurumdur. Anlayarak Hızlı okuma bireylerin okuma hızını 3-4 kat artırarak kısa sürede çok daha fazla bilgi sahibi olmalarını hedeflenmektedir. Anlayarak Hızlı okuma Eğitimleri günümüzde yaygınlaşan eğitimler arasında yerini almaya başlamıştır. Hızla gelişen ve değişen bilginin artması sonucunda anlayarak hızlı okuma artık günümüz bir gerekliliği haline gelmiştir. Denizli Hızlı Okuma Eğitimi. Anlayarak Hızlı okuma bireylerin anlama düzeylerini ve dakikada okudukları sözcük sayısını arttırmak hedefiyle uygulanan tekniklerdir. Anlayarak Hızlı okuma sayesinde kişiler okuduğu metini tekrar tekrar okuma gereği duymaz. Okuduğu metin de ana fikirlerin yanında yan fikirleri de yakalar. Yani okuduğu yazı da anlama bütünlüğü çıkarır. Okuma ve anlama hızını 3-4 katına çıkararak daha fazla bilgiye sahip olarak zamandan tasarruf ed

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15