• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Tekniği İzmir

Hızlı Okuma

1. Hızlı okuyarak bir yazıyı anlamanız zor olur. Hızlı okurken bilgiler beyne kesintisiz olarak gideceğinden tam tersi hızla okunan bir yazı daha rahat ve seri olarak anlaşılmaktadır. Beyinde sürekli ve kesintisiz bir düşünce akışı vardır ve beynimiz boşlukları doldurur, yavaş okumada zihnimizdeki düşünceler okuma sürecini dikkat ve anlamayı kesintiye uğratacaktır. 2. Yazıları tam anlamak ve hatırlamak için yüksek sesle okumak gerekir. Işık saniyede 300.000 km yol alırken ses saniyede 300 metre bir hızla yol alır, dolayısıyla gözün algı becerisi ışık hızına yakın bir hızdadır, ancak biz yüksek ses ile okuduğumuzda hızımızı ses hızına indirgemiş oluruz. 3.

İzmir Hızlı Okuma Merkezi

Hızlı Okuma

Hızlı okumanın yüzmek, kayak yapmak ve on parmak daktilo yazmak gibi psikomotor bir becerinin geliştirilmesine dayanıyor. İnsan gözünün 180 derecelik bir fark etme alanı var. Bir kelime ise, bunun yalnızca yüzde 2-3'üne denk geliyor. Halbuki, göz, çok daha geniş bir alanı algılama kapasitesine sahip. Sinema ekranı karşısına oturduğumuzda, 150-160 derecelik bir alanı rahatlıkla takip edebiliriz, okurken ise ilkokulda öğrenilen yöntemler yüzünden, göz otomatik olarak tek kelimeye gidiyor. Hızlı okumanın ilk amacı, gözün anlık duraklamalar esnasında 1 değil 3-4 kelimelik bloklamalara odaklanmasını sağlamak. Çünkü böylece üçer kelimelik bloklara odaklanan kişi, metni çok daha hızlı okuyor. Bu noktada önemli olan, refleksif şekilde tek tek okumaya alışmış olan göz-beyin koordinasyonunu değiştirmek. Amerika başta olmak üzere birçok ülke, etkin bir biç

İzmir Hızlı Okuma Semineri

Hızlı Okuma

Hızlı okuma tekniklerini iyi öğrenmiş bir okuyucu her bir blokta daha çok sayıda kelime okumaktadır. Her bir bloğu çok hızlı algılamakta ve hemen bir sonraki okuma bloğuna geçmektedir. Usta bir hızlı okuyucu çok nadiren geri dönüş yaparak aynı yeri iki kere okur. Bu şekilde okumak gözün yapacağı iş yükünü önemli ölçüde azaltır. Tabi bu durum aynı süre içinde algılanan bilgi miktarını da önemli ölçüde artırır. Hızlı okumanın frenlerini aştıktan sonra hızlı okuma bize her alanda fayda sağlar birçok konuda gelişmemizi ve bu tekniğin hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını görebiliriz. Bilgi çağını yakalamak isteyen insanlar kendini geliştirmeye mecburdur. Her zaman daha iyiyi, daha güzeli düşünemeyen insan geri kalmaya mahkumdur. Anlayarak hızlı okuma çalışması işte bu amaçla hazırlandı. Bu çalışmanın faydalarından bir kaçını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Zamanımızı kullanırke

Hızlı Okuma İzmir Alsancak

Hızlı Okuma

Hızlı okuma, adından da anlaşıldığı gibi, normalden daha kısa sürede daha çok şey okuyabilmek ve daha iyi anlamak amacıyla yapılan bir okuma tekniğidir. Hızlı okuma tekniği yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise 1985'lerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Anlayarak Hızlı Okuma Tekniği emek verildiğinde okuma hızınız ve anlama oranınızda ciddi oranda fark yaratarak arttıran bir okuma tekniğidir. Kimler anlayarak hızlı okuma yapabilir? Tabi ki gözleri ve beyni sağlıklı olan herkes hızlı okuma tekniklerini öğrenebilir. Hızlı Okuma becerisi özel bir yetenek değil, geliştirilebilir bir teknik bilgidir. Bilgiyi beceriye dönüştürmenin yolları da öğrenilebilir. Vücudumuzda bulunan kaslar elbette gözlerimizde de mevcuttur. Anlayarak hızlı okuma teknik

Anlayarak Hızlı Okuma Nedir?

Hızlı Okuma

Hızlı okuma, adından da anlaşıldığı gibi, normalden daha kısa sürede daha çok şey okuyabilmek, daha iyi anlamak amacıyla yapılan bir okuma tekniğidir. Hızlı okuma tekniği yıllardır dünyanın ceşitli ülkelerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise 1985'lerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Anlayarak Hızlı Okuma Tekniği emek verildiğinde okuma hızınız ve anlam oranınızda ciddi oranda fark yaratan yeni bir okuma tekniğidir. NİÇİN HIZLI OKUMA? Yaşadığımız yüzyıl bir bilgi çağıdır. Bilgi daha hızlı çoğalmakta, bizler ise dakikada 150 kelime ila 300 kelime arasında okuyabilmekteyiz. Oysaki günümüzün aydınları, dakikada ortalama 500 kelime okumamız gerektiğini belirtmektedir. Zihin olarak okuma hızımızı sınırlandıran bizleriz. Günlük gazeteler, e-postalar, kitaplar, ödevler, iş yazışmaları vb. dökümanların daha hızlı okunması yaş

Hızlı Okuma Muğla

Hızlı Okuma

Okuma hızı arttıkça, konuyu kavrama ve öğrenme de artacaktır. Bunun nedeni, hızlı okuyanların, okumalarını sözcük ile değil, sözcük takımları (grupları) ile gerçekleştirmeleridir. Cümle içerisinde sözcükler bir anlamsal bütün yaratarak tek başlarına verdikleri anlamdan çok daha yoğun bir anlamsal ifadeye sahip olmaktadır. Sözcüklerin bu anlamsal bütün içinde takım halinde izlenerek okunması tamamının daha çabuk algılanmasını ve anlaşılmasını sağlamaktadır. Okuma hızı artmaya başladığında saklama, kavrama ve algılama gücü de artmaya başlayacaktır. Okuma alışkanlığı daha az yorucu olacağından, iyi derecede algılama gücü ve okumaya yoğunlaşma (konsantrasyon) kuvveti de artacaktır. İnsanlar sadece göz ve beyin arasında olması gereken okuma işleminin arasına bazı lüzumsuz alışkanlıklar katarlar. Kimi duyulacak şekilde (özellikle çocuklar) sesli okur kiminin okurken dudakları kıpırdar k

Muğla Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Anlayarak hızlı okuma gözün görüş açısını geliştirip beynin kavrama hızını arttırarak bir dakikada okunan kelime sayısını anlama kaybetmeden kademeli olarak artırmaktır. Hızlı okuma göz kaslarımızı eğitmeği gözümüzün daha çevik görmesini görme alanımızı genişletmeyi okurken satırlar arasında serseri gibi dolaşan gözümüze daha etkin bir şekilde ritim kazandırmayı ve bütün bunlar ile görme ve algılama arasında uyum sağlamayı amaçlar. Hızlı okumada amaç satırlar arasında amaçsıca dolaşan gözleri disiplin altına alarak okumayı daha verimli bir hale getirmektir. Bilginin hızla yayıldığı ve her gün etrafımızı yüzlerce bilgi parçacığının kuşattığı çağımızda boşa zaman kaybetmemek için en kısa sürede işimize yarayacak en fazla bilgiyi almamız gerekiyor. Yavaş bir okumayla da yapmak bir hayli zor olacağından hızlı okuma bu aşamada büyük bir kurtarıcı olar

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15