• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Kurslarının Faydaları

Hızlı Okuma

Son zamanlarda ülkemiz de dahil, Dünya'nın bir oldukça yerinde ''Hızlı Okuma'' teknikleri isminde kitaplar ve kurslar oluşmaya başladı. Son dönemlerden kastımız, son 8- 10 yıllık süreci kapsamaktadır pek tabi. Peki ya bu Hızlı Okuma Kurslarının ciddi anlamda yararı mı olmaktadır bizlere? Hızlı Okuma kurslara katılmak bizlere neler katacaktır? Bir tek süre kaybı mı yoksa hakikaten sınav için etkili mi? Sizler için bizzat gidip katıldım ve ortalama 8-9 hafta kadar o ekibe katıldım. Malum işinde usta biriydi kendileri. 2 üniversite bitirmiş ve gene 2 üniversitede dersler vermekteydi; onun haricinde ise o kursun sahibiydi. Çok güzel bir sınıfta ortalama 5- 7 kişi ile derslere başladık. Dersler ortalama 2,5 saat sürüyordu, molalarla beraber. Ortam çok iyiydi, çalan müzikler insanı mükemmel rahatlatıyor; sınıf içerisindeki iletişim çok iyiydi. Esas

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma

İnsanlar okuma esnasında, gözler yazının üzerinde soldan sağa doğru sıçramalar yapar ; belirli aralıklarda duraklar; bu duraklamalar sırasında, aynı bir fotoğraf makinesi benzer biçimde gördüğü kelimelerin resmini çekip beyne gönderir; beyinde daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır. Okunan kelimeleri ve sözcükleri anlamlandırıp, çözümlendirmeye çalışır. Bütün bunlar zaman kaybettirici unsurlardır. Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri almamış bir insan, kelime kelime okur, içten seslendirir, gözü metin üzerinde yavaş kayar ve uzun duraklamalar yapar. Göz yavaş çalışır ama beyin çok hızlı çalışır. Gözün hızı ile zihnin okuma merkezinin hızı arasındaki ahenksizlik anlama dağınıklığına ve yine tekrar başa dönmemize sebep olur. Hatta okuma hızımızı nefes alış veriş hızımız bile etkilemektedir. “Bir an için kendimizi bir otomobilin direksiyonunda fa

Esnek Okuma Ve İçten Seslendirme

Hızlı Okuma

Esnek Okuma ve İçten Seslendirme Okuma faaliyeti esnasında hızınızı en çok frenleyen, yavaşlatan alışkanlık, kelimeleri tek tek seslendirmektir. Bu frenleme daha çok dudak kıpırdatma, gırtlaktan seslendirme, dudak oynatarak okuma şeklindedir. En zor vazgeçilen hatalı okuma alışkanlıklarından birisi içten seslendirmektir. Fakat Hızlı Okuma Teknikleri sayesinde bu sorunun da çareleri vardır. İçten ya da dıştan seslendirmenin çözüm yollarına geçmeden önce içten seslendirme ya da sesli okumanın gerekli olduğu bazı durumlara göz atalım. Çünkü seslendirerek okumaya da kimi zaman ihtiyaç duyabilmekteyiz. Örneğin; 1) Bir şiir okurken 2) Yabancı dil öğrenimimiz esnasında telaffuz çalışırken 3) Sessiz okuma yaptığınızda anlayamadığınız bölümler gelmişse 4) Daha önce hiç rastlamadığınız bir söze veya deyime rastla

Hızlı Okuma Egzersizleri

Hızlı Okuma

Çocuklarına okuma alışkanlığı kazandırmak hemen hemen her ailenin arzusudur.Okuma, gözlerimiz yardımıyla sembolleri beyne iletilmesi, beynin bunları anımsaması, hayal etmesi ve algılayıp pekiştirmesidir. Okumanın aşamaları görme, bütünleştirme, tanıma, anlamlaştırma ve hafızaya almadır. Ülkemizde 10.000 kişiden bir tek 8’i tertipli kitap okuma alışkanlığına haiz. M.e.b’nın yaptığı ankete bakılırsa kitap okumamama nedenlerimiz şöyle sıralanıyor: Kitap okuma alışkanlığım yok %50,2 Yeterince vakit bulamıyorum % 16.6 İş dışı zamanlarımın yoğun olması %10,6 TV, sinemayı tercih ediyorum 

Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma

Hızlı okuma teknikleri sayesinde 400 sayfalık bir kitabı 2-3 saatte, hatta kim bilir daha kısa sürede anlayarak okuyup, bitirebileceğinizi söylesem ne düşünürdünüz? Hızlı okuma tekniklerini bilerek ve çeşitli egzersizleri yaparak, okuma hızını çoğaltmak genel kanının aksine hiç de zor değil. Hızlı okuma teknikleri yardımıyla bir kitabın normal okuma Vakitinden çok daha kısa bir vaktinde okunup bitirilebileceğini ilk kez yüksekokulda okurken öğretmenimin mevzu hakkında bahsetmesi sonucunda öğrendim. O yaşa kadar ne çevremden, ne de başka yerden hızlı okuma ile ilgili bir bilgiyle karşılaşmamış olmam da durumun ne kadar ciddiye alınmadığını gösterir özellikte sanırım. Hızlı Okuma Nedir? Hızlı okuma teknikleri farklı uygulama ve alıştırmalarla bir dakikada okunan sözcük sayısının normalden fazla olduğu ve normalden daha fazla anlaşıldığı okuma tür

Okuma Hızını Engelleyen Nedenler?

Hızlı Okuma

Sesli Okuma ; Ortalama konuşma hızı 200-250 kelime kadardır. Sesli okuduğumuz süre kendimizi bu limite sınırlandırmış olur ve bu hızın üstüne çıkamayız. Oysa okuduğumuzu anlamak için sözcükleri dil ve kulak yollarından geçirerek zihine göndermemize gerek yoktur. İçinden sesli okumakta bir okuma türüdür. Her ne kadar bunda dudaklarımız kelimeleri tek tek telaffuz etmiyor ise de, ses tellerimiz kımıldıyor ve okuma hızımız 500 kelime 1 dakikayla sınırı anlıyoruz. Bunu önlemek için yapılan araştırma ’da uzmanlar okurken sakız çiğnemeyi öneriyorlar.(Gözle görme alışkanlığı edinene kadar) Okurken sakız çiğneme temponuz hiç değişmezse bu hatalı alışkanlığı yenebilir ve gözle okumaya başlayabilirsiniz. Her kelimeyi okumak da okumayı yavaşlatan nedenlerden biridir. Başka dillerde de, Türkçe´de de cümle yapılarında anlam bir kaç kelimede topl

Hızlı Okuma Hakkında Bilgi

Hızlı Okuma

Bilginin hızla çoğaldığı çağımızda hızlı okuma tekniklerini öğrenmek hemen hemen zorunlu bir hale gelmiştir. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ve kullanmak yazılı materyalleri hem daha hızlı okumanızı, hem de daha çok anlamanızı sağlamaktadır. Her okumanın tehlikeli sonuç noktası, okumadan önce okuyacağınız materyalden hangi bilgileri almak istediğinizi bilmekten geçer. Amacınız okuyacağınız dokümanın tartıştığı konunun bir tek yapısını öğrenmekse, konuya yalnız bir göz dolaştırmak yeter. Tartışılan mevzunun tüm detaylarını algılamak istiyorsanız, bu kere bölüme bir göz dolaştırmak yetmez, asla bir şeyi atlamadan tam lineer okuma yapmalısınız. Hızlı Okuma Hakkında Bilgi. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ister göz gezdirin, ister tam lineer okuma yapın, her türlü okumada size çok önemli bir süre kazandırmaktadır.

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17