• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Tekniği Antalya

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Tekniği Nedir? Gözlerimiz, okuma esnasında yazının üzerinde soldan sağa doğru kayarak ilerler ve her kelime üzerinde duraklar. Gözlerimiz bu duraklamalar esnasında aynen bir fotoğraf makinesi benzer biçimde gördüğü kelimenin resmini çekip beynimize gönderir; beynimiz daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri çözerek bir araya getirir ve anlamlı bir bilgiye dönüştürür. Normal bir insan dakikada 100-200 kelime okur. Günde 40-100 e-posta, biroldukça rapor, kitap veya gazete okumak zorunda olan bir işadamı veya 300-500 sayfalık ders kitapları okuyan bir üniversiteli yahut YGS LYS TEOG vb. Sınavlarda kısa sürelerde yüzlerce suali okuyup cevaplaması gereken bir öğrenci için bu seviye çok yetersizdir. Hızlı Okuma Tekniği, bütünsel algının artırılması geliştirilmiş alıştırmalar, göz Kaslarının güçlendirilmesi geliştirilmiş al

Hızlı Okuma Kursu İzmir Gaziemir

Hızlı Okuma

TEOG, YGS, LYS gibi sınavlara hazırlık aşamasında olan öğrencilerin imtihan sorularını verilen süre içinde yetiştiremediklerini, özellikle uzun soruları çözmekten son derece sıkıldıkları, çözmek istemedikleri yönünde sık sık şikâyet ettiklerini duymuşunuzdur… Göz ile beyin arasında bulunan sinirlerin, göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25 kat daha hızlı bir şekilde hareket ettiğini biliyor muydunuz? O süre niçin minimum 10 saat boyunca devam eden bir çalışmayı en fazla 1–2 saat içerisinde bitirmeyesiniz? İzmir Gaziemir Hızlı Okuma Kursu Neden hızlı okumalıyım? Anlayarak Hızlı okuma için birçok nedeni var. Kariyerin için, eğitimin için, bilgi ve kültür seviyen için anlayarak hızlı okuma senin için anahtar bir rol oynuyor. Anlayarak hızlı okuman

Denizli Hızlı Okuma Teknikleri Kursu

Hızlı Okuma

Kitap okumak kişinin, kültür seviyesinde, yaşam kalitesinde, çevresindeki bireylerin yaşam standartlarında, bireyin toplumsal ve duygusal yaşamında, ilişki seçimlerinde, iş olanaklarında, ruhsal ve zihinsel gelişiminde oldukÇa önemli bir etkendir. Ve malesef günümüzde kitap okumaya gereken önem verilmemektedir. Hızlı okuma eğitimleri hızla yaygınlaşmıştır fakat yine de istenilen yada olması gereken seviyeye taşınamamıştır. Hızlı Okuma Teknikleri Kursu, fikir hızını arttırma, dikkat süresini arttırma, zaman kaybını önleme, fikir açısını değişiklik yapma, yaşam standartlarını yükseltme, doğru karar verme, etkili iletişim kurma, konsantrasyon arttırma ve buna benzer bir çok yönde önemli gelişim sağlayan bir eğitimdir. Hızlı Okuma Teknikleri Kursunun yaşamınıza getireceği kolaylıklardan bir tanesi de okunması gereken rapor ve ya dosyaların daha kısa zamanda okun

Hızlı Okuma Eğitmenliği

Hızlı Okuma

İnsanoğlunun gelişim aşamaları içerisinde en önemli unsur bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüz dünyasında bilgiye en kısa süre içinde ulaşmaktır. Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın en etkin yolu ise etken bir okuyucu olmaktan geçmektedir. Okuma-yazma oranının fazla olduğu düzeyi toplumun gelişimi düzeyi ile doğru orantılıdır. Bu şartlarda ise okuma-yazmanın çağı yakalamak adına ön şart olduğu ortadadır. Okuma-yazma becerilerinin kazanılması ve etken bir şekilde kullanılması Modern uygarlığa ayak uydurmanın yanı sıra, günlük yaşamın kolaylaştırılması ve akıcılığı açısından da büyük önem arz eder. Günlük hayat içinde karşısına çıkan uyarıları okuyup anlamış olmayan insanoğlu için yaşam hiç de göründüğü kadar kolay değildir. Günlük haberleri okuyup bunlardan yararlanmak, Onaylanması ihtiyaç duyulan evrakları, sözleşmeler üzerinde bulunan açıklamaları kavramak, hak ve sorumluluklarımızın farkına varmak her zaman içi

Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma Kursu, okuma ve algılama hızını artırıyor. Anlayarak Hızlı Okuma Kursu ile iş adamları yılda 32-33 iş günü, öğrenciler ise üniversite imtihanında 32 dakika kazanıyor. Okumak ve incelemek zorunda olduğumuz doküman sayısı her geçen gün artıyor. Bilgisayar üzerinden gelen mailler; dosyalar, raporlar ve masanızdaki evraklarla birleşince okunacak doküman sayısı da artıyor İş dünyasındaki durum bu şekilde . Öğrenciler için ise, kuşkusuz onlar için de okuma ve algılama hızı çok önemli. Önlerinde, hayatlarını etkileyecek üniversite sınavı gibi çok önemli engeller var. Bu sınavda hep yakınılan konulardan biri sürenin kafi gelmemesidir. Hızlı okuma ne süre ve nerede ortaya çıkmıştır? II. Dünya Savaşı sırasında, Londra bombalanırken gözcüler dönemin kuyruğuna bakıp alarm ve

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi, göz kaslarını geliştiren, gözün aktif görüş açısını geliştirip kelimeler üzerinde kendiliğinden gezinmesine karşı önlemler elde eden planlı bir eğitim programıdır. Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi ile, göze canlı bir hareket sağlaması yapılır. Anlayarak Hızlı okuma teknikleri ile görüş ve algılayış arasında uyum sağlaması yapılır. Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi, gözün ; algılama sahasını ve duraklama esnasında okuma alanını yükseltme temellidir. Anlayarak Hızlı okuma egzersizleri ve hızlı okuma teknikleri ile bolca uygulama ve egzersizler yapılır. Ücretsiz Anlayarak Hızlı Okuma uygulamaları ile hızlı okuma pekiştirmesi yapabilirsiniz. Okumayı öğrenmeye başlandığı zamandan itibaren meydana getirilen hataları gidererek okuma hızı artırılabilir. Okumayı hızlandırma ve anlamlandırma çalışmalarının deneyimli ve ustalaşmış eğitmenler aracılığı ile yapılması

Anlayarak Hızlı Okuma

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri nelerdir? Okumak ancak okunanların anlaşılabilmesiyle faydalı. Anlayarak hızlı okuma eğitimin diğer ismi verimli okuma eğitimidir. Anlayarak hızlı okuma tekniklerinde hedef; hem çabuk ve hızlı okumak aynı zamanda iyi bir algılama potansiyelinize sahip olmaktır. Yazının bulunuşundan bu yana kim bilir çağımızdaki kadar yoğun okuma gereksinimi asla bir zaman olmadı. Yenilikçi teknolojiler bilginin üretiminden çok daha hızlı ve kolayca yayılabilmesine, paylaşılabilmesine olanak sağlıyor. Gerek günlük yaşamda, gerekse iş yaşamında çok daha fazla bilgi ve belgenin okunması anlaşılması gerekliliği vakitin tüm bu okumalar için yetmemesine niçin oluyor. Vaziyet bu şekilde olunca hem okuma hızının bununla beraber okunanların çok daha hızlı bir halde özümsenmesi anlaşılması da büyük önem taşımakta. Anlayarak Hızlı Okuma

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17