• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma

Denizli Hızlı Okuma Merkezi

Hızlı Okuma

Okuma, gözümüzün beynimize ilettiği sembollerin zihnimiz tarafınca algılanması, adlandırılması, önceki bilgilerle birleşerek yorumlanması ve hafızaya kaydedilmesi sürecidir. Hızlı okuma ise göz kaslarını eğiterek gözün çevik görmesini ve görme alanının genişletilmesini sağlamaktır. Böylece göze faal bir ritim kazandırılarak görme ve algılama uyumu gerçekleşir. İlkokullarda okuma yazma öğretimi verildikten ve sizler okumayı öğrendikten hemen sonraki safha; hızlı okuma becerisini geliştirmek olmalıdır. Okuma her insanın kazanabileceği bir beceridir. Ve kazanıldıktan sonra ne olursa olsun geliştirilip, hızlandırılması gereken bir beceridir. Çünkü okuduğunuzu hızlı anlamak için, hızlı okumanız gerekir. Eskiden öğretmenlerimiz bizlere; “haydi çocuklar! Kitabımızı açalım, yavaş yavaş, tane tane okuyalım.” derlerdi. Bunun yanlış bir metot bulunduğunu şimdi daha iyi anlamaktayız. çünkü yavaş okursak yava

Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi Antalya

Hızlı Okuma

Okuma hızını arttırırken bununla birlikte anlama oranınızı da yükseltmek mümkün. Okuma ile ilgili genel malum yanlışlardan bir tanesi olan “yavaş okursan daha iyi anlarsın” yaklaşımı Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi ile farklı bir yapıya dönüşüyor. Okuma eylemi göz ile beyin arasındaki güçlü ortaklaşa iş ile gerçekleşir. Günümüzde istediğimiz bilgiye hızla yetişme ve öğrenme çok önemlidir. Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri ile ilköğretimden itibaren kullandığımız yanlış okuma alışkanlıklarından kurtulma hedeflenmiştir. Bunların yerini alacak yeni okuma alışkanlıkları ile daha hızlı ve daha iyi anlayarak okuma mümkün olacaktır. Bu sayede kısa zamanda daha çok yazı, doküman, yazı, kitap, gazete, dergi, e-mail vb. Okuyarak kıymetli sürenizden kaybetmemiş olursunuz. Antalya Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi ile iştirakçilerin yavaş okumaya neden olan okuma fre

Hızlı Okuma Kursları Denizli

Hızlı Okuma

Okurken “Ne vakit bitecek?” diye düşünmek yerine,okuyacağınız öteki metinleri düşünmeye başlarsınız. Unutmayın, günün birindeanlayarak hızlı okumayı ne olursa olsun öğreneceksiniz. Hızlı Okuma Yöntemleriniöğrenmeden önce hızımızı engelleyecek frenleri öğrenmemiz, öncelikle biziyavaşlatan bu frenlerden kurtulmamız gerekmektedir. Bu frenler şimdiye kadar yanlış öğrendiğimiz okumabilgileridir. Bu yanlış alışkanlıklarımızı terk etmeden okumamızıhızlandırmamız çok güç olacaktır. Bunları birer davranış olduğundan birdendeğiştiremeyiz. Süratli okuma teknikleri ile paragrafları tüm olarak okumak,sütun sütun okumak, çapraz okumak benzer biçimde farklı çeşitlerdedir. Bunlarıniçinde anlama ora

İzmir Hızlı Okuma Eğitimleri

Hızlı Okuma

Kültürlü bir insan olmanın en etkili yolu okumaktır. Sürenin çok sınırlı ve kısıtlı olduğu günümüzde hızlı okuma tekniklerinin öğrenilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Doğru bir yöntemle ve düzenli çalışmayla ferdin okuma hızı (kişiye bakılırsa) 3 ile 5 misli artabilir. Hızlı Okuma neden lüzumlu? TEOG, YGS, LYS vb. biçimde sınavlarda zaman sorunu yaşamazsınız. Okuduğunuzu bir bütünlük içinde daha basit kavrarsınız. Daha hızlı ve etkin öğrenirsiniz. Okumadan hiç bir şeye imza atmazsınız zamanı daha verimli kullanırsınız. Gözünüz daha azca yorulur Hızlı Okuma Engelleri, Okuma Frenleri; • Kelime kelime okuma. • İçten seslendirme yapmak. • Ayrıntıda boğulmak. Ana fikir, yan düşünce

İzmir Alsancak Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

İnsanoğlun gelişimlerinde en önemli unsur bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüzde bilgiye en kısa zamanda ulaşmaktır. Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın yolu ise okumadan geçmektedir. Okuma-yazma oranının yüksekliği toplumun gelişimi ile doğru orantılıdır. Öyle ise okuma-yazmanın günümüzü ve çağımızı yakalamak için ön şartı olduğu ortadadır. Okuma-yazma becerilerinin kazanılması ve kullanılması çağdaş uygarlığa ayak uydurmanın yanı sıra, günlük yaşantının kolaylaştırılması ve akıcılığı açısından da büyük önem taşır. Okuma etkinliği, yalnız Türkçe derslerinde değil, Matematik, hayat Bilgisi, sosyal Bilgiler ve Fen-Teknoloji dersleri benzer biçimde öteki derslerde de öğrencinin başarısına yön verecek belirleyici bir faktördür. Doğru ve hızlı okuyan, okuduğunu anlayan ve yorum

Hızlı Okuma Kursları Antalya

Hızlı Okuma

Hızlı Okuma Kurslarına önceden katılmamışsak, daha az vakit ayırarak yapacağımız okumayı, hem daha çok süre harcayarak yapar, hem de okuduğumuz metinden yeterince doygunluk alamayıp sıkılırız. Oysa okuma hızını ve yöntemini, okuma amacına ve metnin özelliklerine bakılırsa ayarlayabilen, doğrusu esnek Okuma yapabilen bir okuyucu en kısa zamanda, en çok bilgiyi alabilir. Her gün karşılaşmış olduğumuz yeni okuma durumlarını incelediğimizde, elastik okumayı daha iyi anlayabiliriz. Elastiki okuyucu, iyi mi okuyacağına karar verirken, metinin türünü de dikkate alarak vakit süre teknik değiştirebilir. Metin, açık bir dille yazılmış ve izlenmesi basit bir anlatımı olduğunda, hızlı bir okuma yapılabilir. Ancak metin açık bir üslupla yazılmamış, anlatımı kolayca özlemeye elverişli olmadığında daha yavaş ve dikkatli bir okuma yapılabilir. Eğer bu şekilde elastik davranamazsak, hedefimize ulaşamadığımız benzer biçimde vaktimizi da boşa harcamış oluruz.

Antalya Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi

Hızlı Okuma

Son zamanlarda meydana getirilen teknik araştırmalar, insanların çok hızlı okuma yapabileceklerini bilimsel olarak kanıtlamıştır. İmtihan yarışı, yoğun iş stresi ve sürenin verimli kullanılmasında yaşanan zorunlulukları yaşantımızda hızlı okumayı öncelik haline getirmiştir. Olduğundan daha hızlı okuyarak, zamandan kazanmanın mümkün olduğu kati bir neticedir. Fakat bununla beraber, daha kısa sürede daha hızlı okunan yazıların hafızada tutulabilmesi de gerekir. Eğer, okuduklarınızı hafızanıza alamıyor ve gerektiği vakit hatırlayamıyorsanız, anlayarak hızlı okumanın hiçbir anlamı kalmaz. Bu şekilde meydana getirilen bir anlayarak hızlı okuma, zamanı boşa geçirmekten başka bir şey değildir. Antalya Hızlı Okuma Teknikleri Eğitiminin Esasları: * G

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17