• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma

Denizli Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma

Anlayarak hızlı okumayla dakikada yaklaşık 800-900 kelime okunabilmektedir. Bunu yapabilmek için bir kez öğrenip yaşamınız süresince unutmadan kullanabileceğiniz anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenmek gereklidir. Anlayarak Hızlı okuma tekniğinin iki ayrı büyüme çizgisi vardır: * Göz alıştırmalarıyla gitgide daha hızlı görmeyi öğrenebilir, tıpkı halter kaldırmakla, şınav çekmekle kol kaslarının gelişmesi şeklinde. * Göz alıştırmalarıyla satırın 2-3 yazısını, hatta hepsini bir bakışta görmeyi öğrenebilir. Yavaş okuyan kişiler okuduklarını en az anlayanlardır. Duraksayarak, yavaş okuyarak, geriye dönüp okuma anlamada azalmaya sebep olacağı şeklinde hızda da azalma yaşanır. çünkü beyin gözden süratlidir. İçin en önce okuma yanlışlarımızı düzeltmemiz gerekiyor. 1- Gözlerimizle zihnimizi beraber hızlı ve çabuk

Antalya Hızlı Okuma Eğitimleri

Hızlı Okuma

Anlayarak hızlı okuma nedir? Okuma esnasında, gözsatırların üzerinde soldan sağa doğrukayar; her sözcük üzerinde duraklar. Bu duraklamalar sırasında, aynı bir resimmakinesi gibi, gördüğü sözcüğün resmini çekip zihne gönderir; zihin de dahaönceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır. AnlayarakHızlı okuma tekniği, çeşitli göz alıştırmaları aracıyla, göz algılama potansiyelini ve duraklama sırasında gözün okuma alanını geliştirme temelinedayanmaktadır. Anlayarak hızlı okuma eğitimi neticesinde, okuma ve idrak etmehızları %300-400 oranında yükselir. Antalya Hızlı Okuma Eğitimleri - İlkokul Eğitimleri - TEOG Yaklaşık bir imtihan sorusu 45 kelimeden doğar. Ancaksorunun okunması 15-20 saniye süre gelir. Faal hızlı okuyan öğrenci aynı sualidaha

Denizli Hızlı Okuma Eğitimi

Hızlı Okuma

1960'larda Amerika'de ilk hızlı okuma eğitimleri ortaya çıkmış. İnsanoğlu hızlı okumak istemelerinin nedeni nelerdir ? Amerika'da yapılan bir araştırmada iştirakçilerin çok şey okumak isteyip zaman bulamayan insanoğlu olduğunu tespit edilmiş. Hızlı okumayı mecbur olarak öğrenenler var. Okuma esnasında, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; her kelime üzerinde duraklar. Bu duraklamalar sırasında, aynı bir fotoğraf makinesi şeklinde, gördüğü kelimenin resmini çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır. Meydana getirilen araştırmalara göre bir ustalaşmış günde yaklaşık bir buçuk saatini dosya, evrak, rapor, kitap ve mail okumaya harcıyor. Aşağıdaki sorulara cevabınız evet ise çocuğunuzun geleceği için ona mutlaka anlayarak hızlı okuma eğitimi aldırmalısınız Çocuğunuzun daha hızlı okuyarak daha başarılı olmasını iste

Hızlı Okuma Teknikleri İzmir

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı okuma kurslarında öğretilen hızlı okuma teknikleri sayesinde göz kaslarımızı çalıştırıp beynimizin çalışma hızına yaklaştırarak kısa bir müddet zarfında daha fazla metin okuma amaçlanır. çünkü beynimiz çok hızlı gözlerimiz ise yavaş çalışır. Beyin ile göz arasındaki bu kapasite değişikliği okuma sırasında dikkatin çok sık ve basit dağılmasına niçin olur. Bunun yanında okunanı idraklama ve anlamın bir bütün olarak anlamasını sağlanmaktadır. Hızlı okuma yeteneğine haiz olan birinin idrak etme, kavrama ve karar verme kabiliyeti gelişir. Onca avantajı olan insanlarda alaka uyandıran bu kavram insanlarda merağa neden olmuş insanlar iyi mi hızlı okurum? Diye düşünmeye adım atmıştır. İnsanlardaki bu merak hızlı okuma kursularının açılmasına gövde olmuştur. Onca faydası olan bu kavram insanoğlu tarafından öğrenilmek istenmiştir. Bu sebeplerden dolayı da hızlı okuma kursuları açılmıştır. Bu sebeplerden de en iyi okuma kursu hangisidi

Antalya Hızlı Okuma Merkezi

Hızlı Okuma

Antalya hızlı okuma merkezi ; daha kısa zaman da daha fazla şey okumak için antalya’da eğitim veren merkezidir. Anlayarak hızlı okuma teknikleri ile kısa sürede daha fazla metin okuma hedeflenirken onun yanında düşünce geliştirmek ve anlam bütünlüğü de hedeflenir. Yavaş yavaş konuşan bir kişi dinlemekten sıkılırız bunun nedeni zihnimizin hızlı ve çabuk çalışmasıdır. Yavaş okuma nedenimiz ise gözlerimizin yavaş beynimizin hızlı çalışmasıdır. Hızlı okuma tekniklerine bu nedenle ihtiyaç duyulmuştur. Hızlı okuma teknikleri ile göz kaslarımızın çalışması sağlanmıştır. Gözümüzün çevik görmesini, görme alanının genişletilmesini ve gözümüze faal bir ritim kazandırılabiliriz. Bütün bu gelişimler ile görme ile anlama arasındaki ahenk gelişmektedir. Hızlı okumadaki hedef ; hızlı ve etkin okumanın yanında etkin okumayı da sağlamaktı

Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Kursları

Hızlı Okuma

Bir oldukça insan, anlamak için yavaş okuması gerektiğine inanır. Bu yanlış bir inanıştır. Aksine, yavaş okumak dikkatinizi dağıtarak, anlama oranımızı düşürmektedir. Hızlı okuma ise anlama oranını, konsantrasyonu ve anımsama oranını artırmaktadır. Okuma hızınızı %300 artırarak, hızlı anlama ve kavrama becerisi ile birlikte dikkat ve konsantrasyonunuzu artırabileceksiniz, iki saatte 250 sayfalık bir romanı okuyup anlayabileceksiniz, öğrenme ve anlama hızınızı artırabileceksiniz, Çoğu insan gözün okuma esnasında satır üzerinde düz bir çizgi takip eder gibi kayarak ilerlediğini düşünür. Oysa yani öyle değildir. Göz satır üzerinde okuma yaparken tabiri caizse çekirge benzer biçimde ilerler. Doğrusu başta sabitleşip kapasitesine nazaran sağdaki ve soldaki kelimeleri okur. Zıplar, sabitleşir sonrasında yeniden sağdaki ve soldaki kelimeleri okur. Okuma böyle gerçekleşir. Okuma işleminde geçen sürenin %80'i durakl

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Antalya

Hızlı Okuma

Anlayarak Hızlı okuma, kısa zaman süre içinde daha çok şey okuyabilmek hedefiyle yapılan bir okuma biçimidir. Bu yönden hızlı okuma, dinleyenlerde daima tereddütlere yol açmakta ve tebessüm uyandırmaktadır. Buna Bir metni normalden daha hızlı okumaya çalışırsak okuduğumuzu anlamakta zorluk çekeriz. korkusu neden olmaktadır. Bu konudaki bir başka hata da hızlı okumanın anlamadan yapılan bir okuma şekli olduğunu sanmaktır. Hâlbuki anlayarak hızlı okuma aksine, dikkatin ve anlama gücünün çok iyi seviyede olduğu, zihnin son derece elâstik bulunduğu büyük disiplin isteyen, yorucu bir okuma şeklidir. Örnek olarak okuma hızını bir katına çıkaran bir okuyucunun anlama derecesinde % 12'lik bir artış olduğu görülmüştür. Antalya Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri İçeriği ; Hızlı okuma ve anlamayla ilgili olumsuz

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17